Rólunk

   Lukijаn Mušicki MTK Temerin

A temerini hárfa hangja

 

A Lukijаn Mušicki Művelődési-Tájékoztatási Központ (MTK) 2006 végén alakult meg. Rövid időn belül kulturális események szervezőjévé vált helyi, körzeti, országos és időnként nemzetközi szinten is. A tekintélyes művelődési intézmény természetesen kisebb-nagyobb szervezési problémákkal találkozott megalapításakor és későbbi működése során, ám ezek sikeresen megoldódtak, és művelődési-tájékoztatási központunk fennállásának első öt évében állandóan nőtt, szélesítve és változatosabbá téve tevékenységei körét. Úgy látszik, legkevesebb probléma és kétség az intézmény névadása körül merült fel. Legjobb, legmegfelelőbb választásnak a szerteágazó műveltségű, kifinomult művészi hajlammal bíró Lukijan Mušicki tűnt – Temerin egyik leghíresebb szülöttje.  E nagy, egy időben elfeledettnek számító és igazságtalanul mellőzött szerb költő 1777-ben született Temerinben, s az általános iskolát is itt végezte. Később útja Újvidékre, Szegedre és Pestre vezetett tanulmányai céljából­; élete elválaszthatatlanul összefonódik a szerb pravoszláv egyházzal. A Šišаtovаc kolostor archimandritájaként segített Vuk Kаrаdžićnak a népdalgyűjtésben, amit abban az időben egyházi körökben nem néztek jó szemmel. Mušicki később mégis feljebb emelkedett a hierarchiában, 1837-ben bekövetkezett halálakor püspök volt Karlócán. Kiemelkedően jelentős életművet hagyott hátra, legismertebb programversei: A hazafi hangja és A šišаtovаci hárfa hangja. A költő halála után kétszáz évvel szülővárosa, Temerin művelődési központtal gazdagodott, mely a lehető legmegfelelőbb nevet, Lukijan Mušicki nevét viseli.

Több mint ötéves működése során a Lukijаn Mušicki MTK számos kiállítást, színházi előadást, koncertet és irodalmi estet szervezett. E rendezvények túlnyomó többségére a művelődési-tájékoztatási központ épületében került sor, mely korszerű, 320 férőhelyes színház- és moziteremmel rendelkezik, modern képtárral és előcsarnokokkal. A Lukijаn Mušicki MTK keretén belül működik a Temerini Rádió, mely 2011. május 1-jén ünnepelte fennállásának 40. évfordulóját. A Temerini Rádió Vajdaság legrégibb helyi rádióállomásai közé tartozik, s kezdettől fogva egyaránt sugároz magyar és szerb nyelven is. Ily módon rádiónkra is nagy szerep hárul a művelődési-tájékoztatási központ fő feladatából, e feladat pedig a kulturális és nemzeti önazonosság megőrzése, ápolása és erősítése a temerini magyarok és szerbek körében.

A legjelentősebb művelődési események felsorolásakor mindig ott rejlik a veszély, hogy szándékunkon kívül igazságtalanul kihagyunk egyes rendezvényeket. Másrészt viszont vannak olyan események, melyek mégis kiemelhetőek, mert jelentőségük községünkön túl terjed. 2010 végén és 2011 elején a Lukijаn Mušicki MTK megvalósította a Nemzetközi Biblia-kiállítást, mely hatalmas érdeklődésről tanúskodott nemcsak Szerbiában, hanem a szomszédos államokban is. A tárlat jelentőségéről legjobban az a tény beszél, hogy a megnyitón jelen volt őexellenciája Nikowitz Oszkár szerbiai magyar nagykövet és Tőkés László, az Európai Parlament alelnöke, akinek Ágoston Mária, a művelődési központ igazgatója mellett legtöbb érdeme volt e tárlat megvalósulásában. A kiállítás, melyet a két karácsony közötti időszakra terveztek (december 25 – január 7.), a nagy érdeklődés miatt végül január végéig nyitva tartott. 

Magángyűjtemények tulajdonosainak köszönhetően 2010 novemberében a Lukijаn Mušicki MTK galériája még egy különösen érdekes és fontos tárlat házigazdája lehetett. Látogatóink egy helyen megtekinthették a nagy szerb festőművész, Milan Konjović rajzait és festményeit, a bizáncit kivéve minden alkotói korszakából legalább egy-egy művet. Egy helyen kiállítva, ilyen közel egymáshoz Konjović munkái mintha a festő ismert mondását igazolnák: „A festészet csoda... Mindörökké talány marad... Végtelen és megfoghatatlan, akár a síkság. Azt gondolod, valahol ott a vége, ám a látóhatár minduntalan tovatűnik.”

A temerini közönségnek közvetlenül a nagy művésznő halála előtt nyílt alkalma betekinteni Olja Ivanjicki művészi kifejezésmódjának utánozhatatlan autentikusságába és eredetiségébe. Az Egy idő tanúja című képkiállítás 2009. május 15-éig állt nyitva a Lukijаn Mušicki MTK képtárában, s ugyanezen év június 24-én Belgrádban elhunyt a XX. század második felének egyik legjelentősebb egyénisége a szerb kultúra terén.

Penovác Endre tárlatán a művész drámaian tömény rajzainak szuggesztív és aktuális részletességét láthattuk. Penovác akvarelljeit és kombinált technikával készült alkotásait nézve szinte végigsétálhatunk alföldünkön, miközben a műalkotásain bemutatott táj egyszerűen felejthetetlenné válik.

Nemes Fekete Edit valamennyi alkotása asszociációk és útjelzések egész sorát tartalmazza. A felismerhető körvonalak egységes és elegáns egésze a művész szakképzett és biztos keze által alakítva, vezetve külön művészi univerzumot alkot – amint egyik alkotásának címe is kifejezi: „Minden itt kezdődik és itt végződik.” E jelentésekben gazdag külön világegyetemben a tárlat minden egyes látogatója rég eltűnt világokra, motívumokra és reflexiókra lelhetett. (A kiállítás 2011 végétől 2012 elejéig tartott.)

A Rajko Mаmuzić Ajándékgyűjtemény Képzőművészeti Galéria egyedülálló módon közelít a II. világháború utáni első évtizedek szerb képzőművészetéhez. A gyűjtemény egy részét – Lаzаr Vujаklija, Ksenija Divjаk, Mаrijа Mаskаreli, Mlаden Srbinović, Milorаd Bаta Mihаilović és Stojаn Čelić grafikáit – a Lukijаn Mušicki MTK látogatói is megtekinthették 2010. október 19-étől november 3-áig.

„Az emberek nem akarnak bohócnak tűnni, ám éppen ezért szeretnek másokat bohócnak látni. Bizonyos pillanatokban a bohóc is éppolyan ember, akárcsak mi. Ebben az életben mindannyian bohócok vagyunk, mindannyian szerepet játszunk – egyesek szomorút, mások vidámat –, tragikomikusak vagyunk mindannyian” – jelentette ki kiállításának megnyitóján Aleksаndаr Luković Lukijаn akadémiai festőművész. A tárlat 2010. április 16-ától május 3-áig tartott. A szerző sok tekintetben különleges és egyedi – a több mint 500 alkotásán sehol sem találunk két ugyanolyan arckifejezést vagy karaktert.

Olgica Stefаnović képei a cirill írásmód szépségének sajátos őrei, telítve a szerb művészet, kultúra és hagyomány emlékeivel. A keresztény filozófia, írásbeliség és festészet bizánci megközelítése ihlette az alkotásokat. 2011 májusában a Lukijаn Mušicki MTK látogatói élvezhették e művek esztétikai izgalmát.

Hogy a művészet az ember létének legelőkelőbb indoka, arról a művelődési központ látogatói már sokszor meggyőződhettek. Ez különösképpen így történt, mikor Nádi Endre szobraira esett a választás – a fára, melyet a művész a lehető legjobban használt fel – a Tisza árterületén talált göcsörtös törzsekből az alkotó a pillanat örömét vagy tragédiáját valamint valóságunk fonákjának sajátos harmóniáját ragadta ki.

Péter László grafikáit, rajzait és installációit a Lélekcsapdák című tárlat során mutattuk be a nagyközönségnek 2011 nyarán. A tanulmányútjai során bejárt vidékek és a gazdag alkotói tapasztalat hatására nem mindennapi, egyedi eredmények születtek, melyeket izgalmas és megismételhetetlen installációi kapcsán csodálhattunk meg.

Néha csak a reklámipar modern és sokszor nehézkes nyelvén fejezhetjük magunkat ki igazán pontosan. Éppen ezért nem hangzik furcsán, ha azt mondjuk: a Lukijаn Mušicki MTK működésének első öt évében máris két ismert és elismert kulturális „márkanevet” hozott létre. Egyik a Kolibri Sztár gyermekfesztivál, melyen Temerin község legkisebbjei mutathatják meg a nagyközönségnek nemcsak énekhangjukat, de szórakoztató- és tánctehetségüket is. Külön érdekesség, hogy a szervező kérésére csak magyar és szerb nyelven énekelhetnek a résztvevők. Másik ismertté vált rendezvényünk, a Jegricska Művésztelep a Temerin községet átszelő folyócskáról kapta a nevét, mely nyaranta képzőművészeket gyűjt magához egész Vajdaságból és Szerbiából.

Jelenleg a művelődési-tájékoztatási központ figyelme egy újabb sikerekben gazdag év lezárására összpontosul, de behatóan gondolkodunk az előttünk álló időszakon is. Sokféle rendezvény és aktivitás van tervben, a 2012-es események közül a legfontosabb minden bizonnyal a nyári színpad megnyitása lesz a Lukijаn Mušicki MTK udvarán.